17 AGENDA

Tekad Umat Untuk Transformasi

 1. Memurnikan peranan ulama’ dan umara’.
 2. Mempertahankan Aqidah dan mengukuhkan penghayatan Islam secara kaffah.
 3. Pembangunan intelektual Islam.
 4. Pembangunan pendidikan ummah.
 5. Membangun keutuhan ekonomi umat.
 6. Mengurus dan membangun aset umat.
 7. Memulih dan mengarus perdana sosio-budaya umat.
 8. Pemurnian pengurusan dan urus tadbir negara.
 9. Memperkasa peranan muslimah.
 10. Mewujudkan strategi kependudukan umat Islam.
 11. Pemurnian politik dan kepimpinan.
 12. Menjamin pertahanan, keselamatan dan kedaulatan negara.
 13. Mengarus perdana undang-undang Islam.
 14. Membangun media Islam yang berwibawa dan beretika.
 15. Memperkukuh institusi keluarga.
 16. Menyemarakkan dakwah.
 17. Pembangunan generasi muda dan memperkasakan gerakan pelajar.

AGENDA PERUBAHAN (TAGHYIR) PERINGKAT NASIONAL

 1. Program Transformasi Qaryah (PTQ)
 2. Gerakan Subuh.
 3. Gerakan Sokong Syariah (GESA)
 4. Kempen Kesedaran Penghayatan Islam Kaffah.
 5. Nahi Mungkar.
 6. Program Lita’arofu.
 7. Program Kesedaran Selamatkan Zuriat Kita.
 8. Jabatan Sukarelawan MAPIM.

AGENDA MISI TAHRIR (PEMBEBASAN) UMAT PERINGKAT ANTARABANGSA

Misi Kemanusiaan Palestin/Gaza:

 1. Ramadhan March For Freedom.
 2. Ramadhan Di Gaza (RADIG).
 3. Campaign Right To Return.
 4. Kempen Pembebasan Al Aqsa.
 5. Bantuan Kecemasan Gaza.
 6. Bantuan Kenderaan Untuk Pelajar UIG.
 7. Bantuan Makanan.

Pembinaan Semula Masjid Di Gaza:

 1. Masjid An Nasr.
 2. Masjid Umar Abdul Aziz.
 3. Masjid Al Hekma.
 4. Masjid Nour Az Zormey.
 5. Masjid Qaqa.
 6. Masjid At Taqwa.
 7. Masjid Amar Bin Yaser.
 8. Musolla Syeikh Sallah Syahadah.

Misi Kemanusiaan:

Rohingya:

 1. Rebuild Arakan.
 2. Humanitarian Flotilla Arakan.
 3. Humanitarian Aid & Relief Work for Rohingya Refugees.
 4. Rohingya Refugees Registration Operation.

Syria:

 1. Humanitarian Aid and Save Syria Campaign.
 2. Campaign On International Resolution For Syria.

Mesir:

 1. Stop Violence, Restore Democracy For Egypt.
 2. Emergency Regional Conference On Egypt: Democracy & People’s Rights In Egypt.

Indonesia:

 1. Misi Kemanusiaan Bencana Gempa Aceh.