LEADERSHIP STRUCTURE

MAPIM General Musyawarah Council.
MAPIM National Committee.
MAPIM Management of Operation.
MAPIM Agenda Secretariat.

Capture26

MAPIM National Committee

PRESIDENT
DEPUTY PRESIDENT
VICE PRESIDENT
VICE PRESIDENT
VICE PRESIDENT
SECRETARY GENERAL
DEPUTY SEC-GEN
TREASURER
DEPUTY TREASURER
COMMITTEE MEMBER
COMMITTEE MEMBER
COMMITTEE MEMBER
COMMITTEE MEMBER
COMMITTEE MEMBER
COMMITTEE MEMBER
COMMITTEE MEMBER
COMMITTEE MEMBER
COMMITTEE MEMBER
COMMITTEE MEMBER
COMMITTEE MEMBER
COMMITTEE MEMBER
COMMITTEE MEMBER

MOHD AZMI BIN ABDUL HAMID (click to view biography-in Malay)
ZULKIFLY BIN HAJI IBRAHIM
AHMAD TARMIZI BIN SULAIMAN
ABDUL AZIZ BIN ABU BAKAR
DR KAMARUZZAMAN BIN YUSUF
ABDULLAH BIN ISMAIL
ZA’IM SIDQI BIN ZULKIFLI
HANI BIN YANG KASSIM
HARUN NA’EMI BIN ABDUL GHANI
JALILUDDIN BIN JAMALUDDIN
DR SHARIZAN BIN MOHD SHAH
MASADAH SAJADI
NURIDAH BINTI AHMAD
DR MOHAMAD FAUZI BIN ZAKARIA
DR NAWAS BIN AMIR
SAFARUDDIN BIN ALI
KHALID BIN HAJI SAIDIN
HASBUL NIZAL BIN ZAKARIA
MOHAMMAD BIN IBRAHIM
ZULHANIS BIN ZAINOL
AZATUL RIDZUAN BIN HASSAN
AZHAN BIN ATAN